"Jöjj Szentlélek, szállj le ránk
Reményt hozó fénysugár…"

2007 vagy 2008 nyár elején, egy szép vasárnapi reggel, a 7 órai szentmisén, amit Antal atya mutatott be, Verbényi István atyánál gyóntam. Amikor végeztem a gyónással, gyorsan megkérdezte, hogy várnak-e még utánam. Mondtam, hogy nincs senki. Akkor megkérdezte, hogy érdekel-e egy CD, amin Cantalamessa atya arról beszél, hogyan lett karizmatikus. Azt hittem kiesek a gyóntató székből! István atya Bécsben részt vett egy hetes, csak magyar papoknak tartott lelkigyakorlaton, amit Cantalamessa atya tartott. Az első este beszélt erről. Cantalamessa kapucinus szerzetes pap, a teológia doktora, akit II. János Pál a pápai udvar szónokának nevezett ki. Ő tartotta a Nagyböjtben minden pénteken a lelkigyakorlatos beszédet a pápai udvarnak. Köztudottan a Karizmatikus Megújulás kiemelkedő alakja.

Na de nem ezért lepődtem meg. Azért lepődtem meg, mert sokan tudtuk itt Albertfalván, hogy az a szó, hogy karizmatikus, az vörös posztó István atya szemében. Nem sokkal azután, hogy ő lett a plébánosunk elzavart egy aktív ministráns fiatalembert, mert az a karizmatikusok között megtért, és sok mindennek hangot adott István atya előtt. Nem is esett szó karizmatikusokról plébánossága alatt. Azért a Szentlélek úgy látszik, nem haragudott meg rá.

Nyugállományú és egészségileg, már meglehetősen megviselt volt, amikor részt vett ezen a papi lelkigyakorlaton. Nekem adta a CD-t. Többször meghallgattam. Nagyon jó! Nagyon vidám, közvetlen, igazi egymás közötti előadás volt, sok nevetéssel. Nagy hatással volt István atyára ez a lelkigyakorlat. A Szentlélek nem hiába hívta őt oda. Nagyon megbékélt a karizmatikusokkal. Megértette, hogy nem emberi szándék, hanem a Szentlélek kiáradása és megújító működése a Karizmatikus Megújulás. / Régebbi nevén a Karizmatikus Mozgalom/

Ezek után gyakran beszélgettünk a Szentlélek befogadásáról, szükségességéről, a karizmákról és azok fontosságáról, itt Albertfalván is. Fontosnak tartotta, hogy a közösségeknek együtt kéne működniük az Egyházközségben, és a rivalizálásokat be kellene fejezni. Rendszeresen mondott szentmisét és imádkozott az Egyházközség mellet a mi kis karizmatikus közösségünkért. Mindig tudott a programjainkról, és bár egészségi állapota nem engedte meg, hogy eljöjjön, de mindig velünk imádkozott otthonában.

A Szentlélek nem engedte meg, hogy István atya úgy távozzon közülünk, hogy nehezteljen a Karizmatikus Megújulásra. Amit a Szentlélek csinált István atyával az az Isten szeretetének, szelíd, mosolygós megnyilvánulása volt. Megint csak bebizonyosodott, hogy senki élete nincs lezárva. Isten az utolsó pillanatig adja a lehetőségeket, hogy meg tudjunk bocsájtani, kiengesztelődni mindenkivel, és, hogy felismerjük az Isten szándékát, még ha szokatlan is az számunkra.

Ezért küldte és küldi el nekünk az Atya a Szentlelket, mert ezt csak Vele tudjuk megcsinálni, megélni.

Kérjük az Atyát, árassza ki Szentlelkét most is, hogy megújítsa Egyházát, és a mi életünket is!

Áldott Pünkösdöt!

"...Vezesd életem, a szűk ösvényen,
Segítsd levetni, régi ruhám!"

2020. Pünkösd

Cantalamessa atyával készített beszélgetés megtekinthető itt:

Fejes Imre