Csak akkor tudjuk megélni az igazi magasságot, ha már jártunk lent, a mélyben is. A mélységhez képest (viszonyítva) lesz magas bármi. A jó fogalma csak a rossz tükrében nyeri el a jelentését. Meg kell tapasztalnunk, hogy milyen rossz lent, a mélyben. Amikor minden vágyunk az, hogy a rossz elmúljon és visszaálljon a rend. Mert a rend jó. És a jó, maga, Krisztus. Minden élőlény egyetlen őszinte igénye és vágya. A teljesen jó, a tökéletes. Jézus Krisztus. Mily' balgán sajnáltam magam, hogy miért jut nekem ennyi nehézség, fájdalom és békétlenség. Hát az Isten így szeret?! Igen, így. Így, mert csak akkor élhetünk át igazi Húsvétot, ha nem csak a feltámadást, de a kereszthez vezető utat is megéljük. Segíthetek cipelni az Ő hatalmas keresztjét? Nem, de Ő magára veszi az én keresztemet. Ő az én teljes keresztem súlya alatt roskad, míg nekem az Ő hatalmas keresztfájából még csak egy szálkányi kellemetlenséget sem ad, hogy megtapasztaljam. Amikor úgy érezzük, hogy mi is ott állunk Jézus mellett és együtt cipeljük azt a keresztet, még nem igazán érezzük annak a súlyát… Mert, ha egy cseppnyit is átveszünk abból a hatalmas fájdalomból, aminek Urunk a részese volt, akkor hasít belénk annak a tudata, hogy Jézus milyen csodálatos, hatalmas és végtelenül jó! Hogy mi mindentől óv meg bennünket. Legyünk hálásak a nehézségekért is, hiszen csak akkor fogjuk tudni értékelni azt a csodát, amit minden ember ajándékul kapott Istentől. AZ ÉLETET. Jézus a sajátját odaadta értünk. Saját akaratából. Szeretetből. Minden egyes emberért, aki élt, él, vagy élni fog. Ő Maga a Húsvét. Jézus. Jézus pedig Isten ajándéka. Nekünk, embereknek. Felfoghatatlan áldozat. Minden fájdalmunkat, bánatunkat, elégedetlenségünket viszonyítsuk Jézus értünk hozott áldozatához. És ne “mentsük fel”, hogy Ő Isten. Nem. Jézus emberként élt közöttünk, akkor is, amikor embertelenül kínozták, majd emberhez nem méltó halállal kivégezték. Tudja, hogy mi a kísértés, a fájdalom, a magány, az elhagyatottság, a kiszolgáltatottság. Mégis így szólt az Istenhez: “Abba, Atyám! Te mindent megtehetsz. Vedd el tőlem ezt a kelyhet! DE NE ÚGY LEGYEN, AHOGY ÉN AKAROM, HANEM AHOGYAN TE.” (Márk 14,36) Evvel a mondattal próbálom megérteni Húsvét jelentését és jelentőségét.

Molnár Cecília