Apaklub

A klub megalakításának szándéka

„A férfi tehát, aki láthatóvá teszi és újra éli a földön Isten atyaságát, arra van hivatva, hogy biztosítsa valamennyi családtagja harmonikus fejlődését.”
(vö. Szent II. JÁNOS PÁL PÁPA APOSTOLI BUZDÍTÁSA – FAMILIARIS CONSORTIO.)

A közösség működésének alapelvei

 • Befogadó
 • Egymást kiegészítő > Segítő
 • De NEM: minősítő, leszóló, moralizáló, tanácsot adó, kiközösítő
 • DE UGYANAKKOR:
  • Kifelé zárt, azaz nem adjuk ki egymást, főleg nem a világ gyermekeinek
  • Kevés „ÉN” helyett, sok „MI”

Célok

 • Cselekvő szeretet gyakorlása
 • Egymás megismerése, segítése, megerősítése, testvéri közösség kialakítása
 • Tanúságtétel, nem tanácsadás
 • Meghatározott időközönként közös eseményeken történő részvétel

A klub tevékenységi köre

 • Oltári szolgálat közössége
 • Közös szentségimádás és elmélkedés közössége
 • Körmenetek tanúságtevő közössége
 • Rózsafüzér társulat férfi közössége
 • Egyházi ünnepek > főünnepek közös, liturgiában történő ünneplése – oltári szolgálatban
 • Meghonosítják például Szent József ünnepén (05.01.) a plébániai „Apák napját”
 • Nem titkolt célja továbbá a klubnak, hogy a plébániai hitéletbe bevonják a gyermekeket, így erősítsék a ministráns- (fiúk) és kórusközösséget (lányok)
 • Őszi és tavaszi időszakban egy-egy rövid zarándoklat és/vagy kirándulás közösen a gyerekekkel

A klub tagjai

Szentségi életet élő férjek és apák

Helyszín

Közösségi ház

A klub összejöveteleinek időpontja

Minden páratlan hét keddi napján

A klub alkalmainak felépítése

 • Közös ima: javasolt az esti dicséret közös elimádkozása vagy rózsafüzér
 • Előre meghatározott téma feldolgozása, bemutatása, megvitatása (Ennek meghatározása, személyekre történő delegálása az alakuló nap feladata. Kiváló lehetőség például az 52.NEK.)
 • Alkalmanként külső előadó meghívása
 • Szabadon elmondott könyörgések

Napi imádságunk

Uram, Istenem, Te megajándékoztál azzal, hogy édesapa lehetek. A Tőled kapott szeretet kegyelmével a szívemben, örömmel fogadom mindennap az apasággal járó, sokszor nehéz feladatokat. Add kegyelmed, hogy ezeket a feladatokat, a Te Dicsőségedre, Neked tetszően, el tudjam végezni! Segíts, kérlek, hogy a Mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, Szent József és Szent Imre közbenjárásával gyermekeimet a Te szeretetedre és dicsőségedre tudjam nevelni. A Szent Család élete példa legyen családom számára. Tudjam őket okosan szeretni, összetartani és óvni a világ veszélyeitől és csábításaitól.

Amen

Jelentkezés

Ha felkeltette érdeklődésedet az apaklub, akkor jelentkezz Pernitz Ákos diakónusnál! Várunk szeretettel!