Rózsafüzér társulat

A rózsafüzér társulat legfontosabb tevékenysége, hogy a 20 tag közösen minden nap elimádkozza a teljes rózsafüzért. Naponta mindenki egy tizedet mond és ezt a titkot egy hónapon át hordja a szívében. Első vasárnap a titokcsere napja. A következő hónapban új titkon szemlélődünk és ez ismétlődik minden hónapban. Szt. II. János Pál pápa mondta, hogy ima közben szemléljük Krisztus arcát!

Milyen imákat mondunk?

  1. Az apostoli hitvallást, tehát hitvallással kezdjük az imánkat.
  2. Az Úr imája, a Miatyánk. Minden tized előtt ezt mondjuk el. Az őskeresztények naponta sokszor elmondták olyan fontosnak tartották.
  3. Üdvözlégy Mária, ez sok vita tárgya volt, de ha belegondolunk csodálatos ima. Az első részben Máriát köszöntjük és mikor kimondjuk "méhednek gyümölcse Jézus", rejtetten mi is kimondjuk Mária igenjét. A második rész könyörgés. Kérjük Szűzanyánkat, hogy imádkozzon értünk, de mikor? Most és halálunk órájában. Minden embernek az életében két sarkalatos pont van:
    - a mindenkori most és
    - a halála órája.
  4. Dicsőség...
    Isten dicsőítése a legfontosabb számunkra.

Ilyen lelkülettel imádkozzuk a rózsafüzért. Az esti szentmisék előtt be lehet kapcsolódni a rózsafüzér társulat imájába.

Mindenkit várunk szeretettel:
A társulat vezetője
Nothnágel Gizi