A Boldogságos Szűz örömeiből font arany-koszorú

(a 100 Üdvözlégy adventi ájtatossága)

Karácsony környékén sokszor hallhatunk papjainktól ehhez hasonlókat: „A Karácsony öröme akkor az igazi, ha Jézus megszületik a TE szívedben.„Ha kinyitod a szíved ajtaját, átélheted a Karácsony igazi örömét.” Ez biztosan nagyon igaz, és ilyenkor őszintén szólva mindig kicsit elszégyellem magamat, mert arra gondolok: Jézusom, honnan fogom én azt tudni, hogy megszülettél-e a szívemben vagy sem? Milyen az az „igazi” öröm, „igazi” Karácsony?

Tavaly találtam egy nagyon szép imát, aminek nagyon megörültem. Régebben az ájtatosabb hívek naponta elimádkozták az adventi időszakban, de az egész karácsonyi időszakban, sőt egész évben bármikor lehet imádkozni. Az imádság nagyon hosszú, de nem ezért csodálatos, hanem mert attól kérhetjük, hogy részesítsen ebből az IGAZI örömből, aki a világon a legboldogabb ember volt Karácsonykor, akinek a legigazibb volt az öröme és a Karácsonya: Máriától. A Szűzanya öröménél nem lehet többet kívánni, és az Ő példájánál nem kell jobbat keresni. Ha igazi Karácsonyt szeretnénk, Máriára kell figyelnünk: az Ő alázata, Istenre-hagyatkozása, engedelmessége, az Isten akaratában való teljes megnyugvása az, ami által az Úr megadja nekünk azt a békét, amit elhozott a földre.

Az imádságot nem lehet az interneten megtalálni, ezért itt megosztom veletek:

1.Ó, Boldogságos szép Szűz Mária, a Szentháromság kincsestára! Emlékeztetlek arra a nagy örömre, tiszteletre és méltóságra, amely lelkedet eltöltötte, amikor megtudtad, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Isten a Szentháromság örök tervében Téged az egek és a föld teremtése előtt, szerelmes leányának és jegyesének öröktől kiválasztott. Ó, Boldogságos Szűz Mária, Istennek drágalátos Szent Anyja, részesíts engem is ebben a nagy örömödben, s kérlek hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, és amit drága Szent Fiadtól, Jézustól kérek, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

2.Az emberi nem szószólója, édességes Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a kimondhatatlan örömre, tiszteletre és méltóságra, amely lelkedet eltöltötte, amikor Gábriel Arkangyal jelentette, hogy Isten anyjává leszel és mégis mind szülésedben, mind szülésed után szűzen maradsz, s így szólt: Üdvözlégy, Mária malaszttal teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között! Ezekben a szavakban ismerted meg az Atya hatalmát, a Fiú bölcsességét, és a Szentlélek kegyességét, és ezt mondtad: Íme, az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a Te igéd szerint. Teljesedjék rajtam az Úr akarata! Ó, édességes Szűz Mária, ezekre az igékre Szentlélek töltött el, méhedbe fogadtad a Te Szent Fiadat, kilenc hónapig hordoztad, drága terheddel Erzsébet Asszonyt meglátogattad, és ő így áldott téged: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Ezért a te kimondhatatlan örömödért, kérlek téged, hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, és amit drága Szent Fiadtól, Jézustól kérek, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

3.Ó, az emberi nem üdvözítőjét szülő szeplőtelen Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a nagy örömre, tiszteletre és méltóságra, amely Karácsony éjszakáján lelkedet eltöltötte, amikor is minden fájdalom nélkül világra szülted drága Fiadat, s mind a szülésben, mind szülésed után szűz maradtál. Ó, Jézus Szent Anyja, kegyességes Szűz Mária, mily nagy volt örömöd, amikor kisded Fiadat szemlélted, karodra vetted, - nem is tudtad, hová légy nagy örömödben és gyönyörűségedben, ápolgattad, és csókolgattad. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, részesíts engem is ebben a nagy örömben, s kérlek, hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, s amit kérek a te édességes Fiadtól, Jézus Krisztustól, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

4.Ó, alázatosság violája, Boldogságos Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a nagy örömre, tiszteletre és méltóságra, amely lelkedet eltöltötte, amikor neked és a Te édes Fiadnak, a három szent király méltó ajándékot hozott: aranyat, tömjént és mirhát. Ó, mennyire örvendeztél, hisz ők voltak az elsők a pogányok között, akik a Szentlélektől felvilágosítva neked és drágalátos Fiadnak hódoltak, s megismerték, hogy Jézus igaz Isten és igaz ember. Boldogságos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, hadd részesüljek én is ebben a nagy örömben, s kérlek, hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, és amit drága Szent Fiadtól, Jézustól kérek, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

5.Ó, szomorúak vígasztalója, Boldogságos Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a nagy örömödre, amely lelkedet eltöltötte, amikor édes Szent Fiadat, Jézust a templomban megtaláltad. Ó, Mária, mily nagy volt a te örömöd, amikor drága Fiadat az írástudók között ülni láttad. Lelked gyönyörűséggel telt meg, szíved majd megszakadt a boldogságtól és örömtől. Ó, Boldogságos Szűz Mária, Istennek Szent Anyja hadd részesüljek én is ebben a nagy örömben, s kérlek, hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, és amit drága Szent Fiadtól, Jézustól kérek, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

6.Ó, szépséges rózsa, Boldogságos Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a mérhetetlen örömre, tiszteletre és méltóságra, amely lelkedet húsvét éjszakáján eltöltötte, amikor sok fájdalmad után drága Fiad látható alakban megvigasztalt; utána pedig megjelent Mária Magdolnának és a tanítványoknak. . Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, részesíts engem is ebben a nagy örömben, s kérlek, hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, s amit kérek a te édességes Fiadtól, Jézus Krisztustól, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

7.Ó, szép szeretet Anyja, kegyes Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a határtalan örömre, tiszteletre és méltóságra, amely lelkedet Urunk mennybemenetelekor eltöltötte, amikor a Limbusból kiszabadított szentek lelkét is a mennybe vitte. Ó, Mária, mily nagy volt örömöd, amikor Szent Fiad isteni erejét láttad! Kérlek azért ó kegyelmes Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja, részesíts engem is ebben a nagy örömben, s kérlek, hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, s amit kérek a te édességes Fiadtól, Jézus Krisztustól, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

8.Ó, Szentlélekkel teljes, szépséges Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a nagy örömre, tiszteletre és méltóságra, amely lelkedet pünkösd napján eltöltötte, amikor a tizenkét apostollal és sok hívővel együtt a zárt ajtók mögött voltál, s édes Szent Fiad a Szentlelket elküldötte nektek, s a Szentlélek gazdagon árasztotta malasztját reád, az apostolokra és a többiekre, s elküldötte őket a világ minden részébe, hogy az igaz hitet hirdessék. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, hadd részesüljek ebben a nagy örömödben, s kérlek, hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, s amit kérek a te édességes Fiadtól, Jézus Krisztustól, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

9.Angyalok Asszonya, Szentséges Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a nagy örömre, tiszteletre és méltóságra, amely lelkedet eltöltötte, amikor Szent Fiad Gábor arkangyal elküldötte, és jelentette néked, hogy a nyomorúság földjéről örök örömre vár téged. S amikor az apostolok eljöttek utolsó órádra, és Szent Fiad az egész mennyei sereggel, az angyalok kilenc karának ujjongása közepett, felvett a mennybe. Ó kegyelmes Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, hadd részesüljek ebben a nagy örömödben, s kérlek, hallgass meg a te nagy irgalmasságod és az én nagy ínségem szerint, s amit kérek a te édességes Fiadtól, Jézus Krisztustól, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

10.Mennynek és földnek Királyné Asszonya, kegyes Szűz Mária! Emlékeztetlek arra a mérhetetlen örömre, tiszteletre és méltóságra, amely lelkedet azon az örvendetes napon eltöltötte, amelyen drága Szent Fiad a mennybe felvett, és mindenhatóságával a tizedik karba ültetett: a Szentháromság trónusa mellé, tizenkét csillagú mennyei koronáddal felékesített, s hatalmat adott a mennyben és a földön, az irgalmasság Anyjának és mennyország Királynéjának méltóságával felruházott. Ó, bűnösök szószólója, kegyes Szűz Mária, hadd részesüljek én is ebben a nagy örömben, s kérlek, amit édes Szent Fiadtól, Jézustól kérek, nyerd meg nekem, bűnösnek.
Amen. Tíz Üdvözlégy, Mária…

Befejező ima: Szépséges Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, örömeid szerezzenek nekem segítséget és vigasztalást Tőled és Szent Fiadtól, Jézustól az én halálom óráján. Amen.

(Szeráfi lángok imakönyv)

/Dám Réka/