Temetés

Ha ebben az ügyben kell felkeresnie minket, mindenekelőtt fogadja őszinte részvétünket!
Az Egyház ott áll a gyászoló család mellett és imádkozik, hogy ott, ahol a reménytelenség legyőzhetetlennek tűnik, a hit által mégis felfakadjon a vigasztalás és a szeretet.

Ha hozzátartozóját plébániánk segítségével szeretné eltemetni, kérjük:

1. Mielőbb egyeztesse a temetés időpontját a plébános atyával, mindenképpen a temetés időpontjának végleges rögzítése előtt!
2. Keresse fel a Plébániahivatalt nyitvatartási időben, ahol az adatok felvétele történik

Szükséges iratok és adatok:

 • az elhunyt neve, vallása
 • születési helye és ideje
 • házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
 • pontos lakcíme
 • ha nem plébániánk területén lakott: temetési engedély a lakóhelye szerinti plébániától
 • részesült-e halála előtt a betegek szentségében?
 • a haláleset helye, ideje
 • a halál oka
 • a temető megjelölése
 • a temetés tervezett / illetve plébánossal egyeztetett időpontja
 • koporsós, vagy urnás lesz a temetés?
 • a költségeket térítő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

A temetési stóladíj rendezésére is a Plébániahivatalban kerül sor (2022.01.01-től 35.000,- Ft)
Templomunkban gyászmisét szerdánként 18:00-kor lehet mondatni az elhunytért.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Főpásztori rendelkezés szerint sem az Újköztemető, sem az Óbudai Temető szóróparcellájában nem vállaljuk a katolikus szertartás szerinti temetést.