1. Vasárnap országos gyűjtést tartunk a karitász javára. Perselyadományainkat az egyházmegye központjába továbbítjuk! A mai napon a szentmisék után plébániánk karitászcsoportja Erzsébet-napi kenyeret oszt, egyúttal adományt gyűjt a plébánia szegényei javára. Nagylelkűen adakozzunk!
  2. Hétfőn este 7-től a felolvasás szolgálatát végzőket várjuk a Közösségi Házba, hogy velük a szolgálattal járó feladatokról, az olvasás technikai feltételeiről, illetve a szolgálat lelkiségéről közösen beszélgessünk. Szeretettel hívjuk azokat a 14 év feletti testvéreket is, akik ugyan még nem felolvasók, de szívesen részt vennének ebben a szolgálatban, hogy - amennyiben képesek ezt a liturgikus feladatot ellátni - ők is bekapcsolódhassanak ebbe. A Női imakör tagjai pedig szintén este 7-kor találkoznak ismét a Közösségi Házban. Szeretettel várnak újakat is!
  3. Kedden délután 4 órától a Szent Anna nyugdíjas klub, este ½ 8-tól pedig az Apaklub tartja következő összejövetelét a Közösségi Házban.
  4. Csütörtökön az imaiskolát folytatók alkalma lesz az esti mise után a Közösségi Házban.
  5. Pénteken délután ½ 5-től a bérmálkozásra készülő fiatalokat várjuk hittanra a Közösségi Házban.
  6. Szombaton délelőtt 10-től a ministránsokat várjuk a sekrestyében, délután 6-tól pedig elkezdődik a Katalin bál a Közösségi Házban, melyre minden felnőttet szeretettel várunk!
  7. Liturgikus szolgálatra hívjuk – kizárólag a vasárnap 10 órai szentmiséken – azokat a tisztaságban élő, iskolás, vagy idősebb lányokat (30 éves korig), akik érzik magukban a hívást és példamutató szolgálattal szeretnének bekapcsolódni a liturgiába. Feladatuk lesz a kis csengők osztása, perselyezés, könyörgések olvasása. Próbák a mise előtt fél órával lesznek. Aki tehát szeretne részt venni, azt 9:30-kor szeretettel várjuk a templomban. Az első alkalom advent első vasárnapján lesz.
  8. Előzetesen jelezzük, hogy a nyári hittan tábor a ministránsokkal összevonva július 8. és 11. között lesz Katalinpusztán.
  9. Idén adventben is elindítjuk a Szentcsaládjárás ájtatosságát. Jelentkezni a sekrestyében elhelyezett táblázatban lehet minden elérhetőség megadásával.