1. Vasárnap a karitászcsoport a szentmisék után karácsonyfadíszekkel, gyertyákkal várja a kedves testvérek adományait. Kérjük, hogy aki gyertyát, karácsonyfadíszt vásárolna, a vásárlás helyett inkább a rászorulókat támogassa! Az is fogadja szeretettel a Karitász ajándékait, akinek körülményei nem teszik lehetővé az adományozást! Az esti 6-os szentmise után templomi kórusunk adventi hangversenyt ad templomunkban. Mindenkit sok szeretettel várunk!
  2. Kedden 4 órától a Szent Anna nyugdíjas klub, este ½ 8-tól pedig az Apaklub tartja találkozóját a Közösségi Házban.
  3. Szerdán az egész napos szentségimádás csak 9 órától kezdődik. Délután 5 órától a szentmiséig karácsonyi szentgyónás elvégzéséhez biztosítunk gyónási lehetőséget a templomban. Az esti szentmise után fenyőfa- és betlehemállításra kérjük a testvérek segítségét a templomban.
  4. Csütörtökön a Don Bosco Iskola adventi műsora miatt az egész napos szentségimádás elmarad. Este 7-től a katekumeneket várjuk hittanra, ½ 8-tól pedig a Karizmatikus közösség mindenki számára nyitott, imaszolgálattal egybekötött imaestet tart a Közösségi Házban.
  5. Pénteken reggel tartjuk az utolsó rorátét. Ezen a napon az iroda zárva van, a két ünnep között csak 29-én lesz nyitva. Január 3-tól lesz ismét a megszokott nyitvatartás. Ezen a napon a roráté mise után, illetve délután ½ 5-től 1 órán át a szokott módon a karácsonyi szentgyónás elvégzéséhez gyónási lehetőséget biztosítunk a templomban. Igyekezzünk elvégezni a megadott lehetőségek alkalmain a szentgyónást!
  6. Az idén advent 4. vasárnapja már egyben dec. 24-e, ezért jövő vasárnap az esti 6-os szentmise elmarad! A vasárnapi szentmisén való részvételünket előző nap szombaton az esti 6-os szentmisén, vagy a másnap reggeli ½ 8-as és 10 órás szentmiséken tehetjük meg. Az éjféli szentmise úgy tartalmilag mind pedig időbelileg már nem a vasárnapi, hanem a karácsonyi ünnep miséje! Kérem, fokozott gondossággal ügyeljünk idén az Úr napjának megszentelésére! Ezen a vasárnapon az animátorok 11:00 és 15:00 óra között karácsonyi gyerekvigyázót tartanak a Közösségi Házban, illetve délután 3 órától pásztorjátékot adnak elő a templomban, melyre mindenkit szeretettel várunk!
  7. Hétfőn, karácsony szent napján, mely parancsolt ünnep, szentmisén való részvételünk kötelező, a megszokott ünnepi miserend szerint lesznek a szentmisék. Karácsony másnapján, kedden délelőtt 10 órakor jöhetünk szentmisére.
  8. Karácsonyi díszítésre adományokat a sekrestyében köszönettel elfogadunk.
  9. Aki még nem rendezte idei évi egyházi hozzájárulását, az megteheti az irodában vagy a sekrestyében személyesen, vagy sárga csekken való átutalással.