1. Advent 4. vasárnapja már egyben dec. 24-e, ezért az esti 6-os szentmise elmarad! A vasárnapi szentmisén való részvételünket a reggeli ½ 8-as és 10 órás szentmiséken tehetjük meg. Az éjféli szentmise úgy tartalmilag mind pedig időbelileg már nem a vasárnapi, hanem a karácsonyi ünnep miséje! Kérem, fokozott gondossággal ügyeljünk idén az Úr napjának megszentelésére! Az animátorok 11:00 és 15:00 óra között karácsonyi gyerekvigyázót tartanak a Közösségi Házban, illetve délután 3 órától pásztorjátékot adnak elő a templomban, melyre mindenkit szeretettel várunk!
  2. Hétfőn, karácsony szent napján, mely parancsolt ünnep, szentmisén való részvételünk kötelező, a megszokott ünnepi miserend szerint lesznek a szentmisék. Karácsony másnapján, kedden délelőtt 10 órakor jöhetünk szentmisére.
  3. Csütörtökön az esti szentmise helyett igeliturgia lesz templomunkban.
  4. Jövő vasárnap Szent Család vasárnapja, egyben már dec. 31-e, szilveszter napja. Egész vasárnap a megszokott ünnepi miserend szerint tartjuk a szentmiséket, de a vasárnap esti 6-os szentmise, mely egyben év végi hálaadás, már a másnapi Istenanyaság ünnepének előesti miséje. Mint tudjuk, ez is parancsolt ünnep. Ahogyan ezen a hétvégén is, úgy jövő héten is a két egymás utáni napon, vagyis vasárnap és másnap, hétfőn, részt kell vennünk szentmisén. Fokozott gondossággal figyeljünk az idén erre!
  5. A két ünnep között, december 25. és január 1-je közötti időszakban, nem tartunk szentségimádást, ennek következtében a templom nyitvatartása is a szentmisékhez igazodik. Január 2-án, kedden, a szokott módon folytatódik majd a mindennapos szentségimádás. A 2024-es évben is szeretnénk az 5 napos szentségimádás folytatni. Mindenkit szeretettel várunk erre a lelki szolgálatra! Jelentkezni a plakátokon feltüntetett telefonszámon lehet vagy személyesen a szervezőnél.
  6. Karácsonyi díszítésre még elfogadunk adományokat a sekrestyében.
  7. A két ünnep között az iroda csak dec. 29-én, pénteken lesz nyitva. Jan. 3-tól lesz ismét a megszokott nyitvatartás.
  8. Köszönjük a lelkes, erős férfiak, és az odaadóan segítő nők munkáját, akik segítettek a fenyőfák beállításában.
  9. Aki még nem rendezte idei évi egyházi hozzájárulását, az megteheti az irodában vagy a sekrestyében személyesen, vagy sárga csekken való átutalással.