1. A szentsír díszítésére adományokat a sekrestyében köszönettel elfogadunk.
  2. Nagyszerdán délután 4-től 6-ig - és igény szerint a mise után is - szentgyónási lehetőséget biztosítunk, hogy elvégezhessük a húsvéti szentgyónásunkat. Ezen a napon a katekumenek hittana elmarad, helyette este 7-től keresztutat járnak majd templomunkban.
  3. Nagycsütörtökön reggel ½ 8-tól együtt imádkozzuk a reggeli dicséretet. Utána este 6-ig szentségimádás lesz. Délelőtt 10 órakor az olajszentelési szentmisét a Főpásztor az áldozópapsággal egyetemben a Szent István Bazilikában tartja. A Nagycsütörtöki utolsó vacsorára emlékező szentmisét a szokásos esti 6-os kezdés helyett este ½ 7-kor kezdjük templomunkban, hogy a munkából érkezők is részt vehessenek rajta. A szentmise végén elvisszük az Oltáriszentséget a templomból az őrzőhelyre annak jeleként, hogy az Urat is elfogták és elvitték tanítványai köréből. A nagycsütörtöki virrasztás a templomban a kitett Eucharisztia előtt a szentmise után ½ 11-ig tart.
  4. Nagypénteken reggel ½ 8-tól ismét kinyitjuk a templomot és elimádkozzuk a reggeli dicséretet. A templom egész nap nyitva lesz, de nem tartunk szentségimádást. 12 órakor a templomban keresztutat járunk, melyet Jeremiás siralmainak éneke követ, majd közvetlenül utána elkezdjük az Úr szenvedését megelevenítő szertartást. Nyitva hagyjuk a templomot egészen este 10 óráig, hogy elidőzhessünk a sírban fekvő Krisztus előtt. Ne feledkezzünk el arról, hogy nagypéntek szigorú böjti nap! 14 éves kortól ezen a napon hústilalom van. Továbbá a felnőtt katolikus ember, a 18-60 év közöttiek, legfeljebb háromszor étkeznek hús nélküli ételből, és csak egyszer lakhatnak jól. Ez alól fel vagyunk mentve, ha egészségügyi okokból nem mellőzhetjük a húst, vagy ha közétkeztetésben veszünk részt.
  5. Nagyszombaton az Úr egész nap a sírban pihen. Reggel ½ 8-tól elimádkozzuk templomunkban a reggeli dicséretet, melyet ismét Jeremiás siralmai követnek. Egészen az esti szentmiséig nyitva hagyjuk a templomot, a nap folyamán betérhetünk egy csöndes imára. Este 8-tól pedig részt vehetünk a tűzszenteléssel és fényliturgiával kezdődő vigília szentmisén. A fényliturgia megüléséhez mindenki hozzon magával gyertyát!
  6. Húsvétvasárnap vasárnapi miserendet tartunk. A délelőtti 10 órás szentmise végén tartjuk meg az ünnepi feltámadási körmenetet.
  7. Húsvéthétfőn délelőtt 10 órakor mondunk szentmisét. Ezen a napon nem tartunk szentségimádást.
  8. Az iroda nagyszerdától húsvét keddig zárva tart.