1. A héten elsőpéntek lesz, ne feledkezzünk meg az engesztelésről és a böjtről! A NEK Kongresszusra való országos közös lelki készület jegyében a Nagykilencedet lelki úton is megtarthatjuk, amennyiben a pénteki szentmisén igyekszünk a tömegkommunkiációs eszközök illetve az internet segítségével valahogyan bekapcsolódni.
  2. A templomi szentmisék elmaradásával kapcsolatban szeretettel jelzem a kedves testvéreknek, hogy amennyiben lehetőségük engedi, perselyadományaik helyett a plébánia honlapján is feltüntetett bankszámlára utalhatják egyházközségünk javára szánt felajánlásaikat.
  3. Szeretettel hirdetem továbbá, hogy úgy hétköznap, mind pedig vasárnap 10.00 órakor a honlapon is feltüntetett módon szentmisét közvetítünk internet segítségével plébániánk közössége számára. Akinek a délelőtti 10 órás időpontban nem lenne lehetősége az online szentmise megtekintésére és az abba való bekapcsolódásra, az a nap folyamán bármikor később megnézheti.