1. Hétfőn a reggeli szentmise után rövid felkészítő alkalmat tartunk azok számára, akik másnap a betegek kenetét szeretnék felvenni és nem vettek részt az elmúlt szerdai alkalmon.Este 7 órától ismét felnőtt hittant tartunk a plébánián.
  2. Kedden a reggeli 7-es szentmise helyet este 6 órakor lesz a szentmise, melynek keretén belül kiszolgáltatjuk azoknak a testvéreinknek a betegek szentségét, aki részt vettek a 2 felkészítő valamelyikén, elvégezték szentgyónásukat, és a szentségben kívánnak részesülni. Este 8-tól pedig Apaklub lesz az alsó hittanteremben.
  3. Szerdán este 6-kor szentmise helyett igeliturgiát tartunk templomunkban. Este 7-től pedig a katekumeneket várjuk hittanra a plébánián.
  4. Pénteken délután 1/2 6-tól a bérmálkozásra készülő fiatalokat várom hittanra a plébánián. Este 6-tól pedig családos szentségimádás lesz a templomban.
  5. Szombaton tartjuk plébániai farsangunkat a Don Bosco Iskolában. A délutáni gyerekfarsang témája: Jézus példabeszédeinek szereplői. Kapunyitás: 15.00-kor.A felnőtt bál este fél 8-kor kezdődik pezsgős köszöntővel és nyitótánccal. Érkezés 7 órától. Jegyárusítás a hétvégi szentmisék után van a templom előtt. A felnőtt belépő ára személyenként 1000 Ft, a gyerekfarsangra családonként 500 Ft. Idén is vásárolható támogatói jegy. A gyerekfarsangra családonként egy tálca süteményt és rostos üdítőt vagy szénsavmentes ásványvizet kérünk. A felnőtt farsangra a hölgyek egy tálca süteményt, az urak innivalót hozzanak magukkal! A szolgálatokra egy-egy órás időközökre jelentkezni a templomajtónál kihelyezett táblázaton lehet. A készülő szendvicsekhez a felajánlásokat is ott lehet jelezni.Aki szombaton ill. vasárnap délelőtt tud segíteni a színpadi elemek szállításában, kérjük, jelezze a sekrestyében vagy a szervezőknél! Cégek felajánlásait is várjuk! Mind a gyerek, mind a felnőttfarsangon jó állapotú, újszerű könyvekből jótékonysági könyvvásárt is tartunk. Az így befolyt összeget a nyári táborok támogatására fordítjuk. A borítékban elhelyezett nem tárgyi felajánlásokat, a könyveket, és a tombolatárgyakat a sekrestyében gyűjtjük. Délelőtt 10-től 1/2 12-ig ministráns foglalkozást tartunk a sekrestyében.
  6. Kérjük a kedves testvéreket, hogy személyi jövedelem-adójuk bevallásánál ne mulasszák el adójuk 2x1 %-ának felajánlását az Egyháznak. Ne feledjük, hogy ez nem helyettesíti a közismerten „egyházi adó”-nak nevezett önkéntes felajánlást. A másik 1%-ot adhatjuk a Katolikus Karitásznak.
  7. Aki jónak látja, hogy egyházközségünk javára Közösségi Ház épül, attól azt kérem, hogy ebben a hónapban is imáival, áldozatvállalásaival támogassa meg ezt az ügyet! Kérem, hogy a felajánlást vállalók iratkozzanak fel a hátsó kis asztalra kitett papírokon!