1. Kedden este 8-tól az Apaklub tagjait várjuk első találkozóra az alsó hittanteremben.
  2. Szerdán este 7-től a katekumen hittan első alkalma lesz a plébánián.
  3. Pénteken ½ 6-tól 7-ig a bérmálkozásra készülő középiskolás fiatalok hittana kezdődik a plébánián, ½ 6-tól ½ 7-ig pedig az Alfa Junior tartja összejövetelét az alsó hittanteremben, melyre a felső tagozatosokat várják nagy szeretettel. Este 7-től a középiskolás hittan első alkalma lesz a plébánián, melyre a középiskolásokat – köztük az új jelentkezőket is - nagy szeretettel várjuk!
  4. Szombaton 10-től ½ 12-ig a ministráns fiúk foglalkozása lesz a sekrestyében. Minden ministráló és ministrálni akaró fiút szeretettel hívunk!
  5. Szombaton plébániai búcsúnk előtt egy egész napos közösségi együttlétre hívunk mindenkit a templomkertbe. A napot egy 8 órakor kezdődő szentmisével nyitjuk, majd a délelőtt folyamán a már hagyománnyá érett gulyásfőző és süteménykészítő verseny veszi kezdetét, melyre bárki benevezhet. Kérjük, hogy a gulyásfőző versenyre a résztvevők legkésőbb szerda estig előzetesen regisztráljanak a honlapon.A regisztráció azért fontos, mert csak azoknak tudunk biztosítani tűzifát és sörpadokat, akik előzetesen ezt megtették. A közös imádságok és étkezés mellett gyermekprogramok, hangulatos térzene vár bennünket. A közösségi napra való tekintettel a szombati előesti szentmise és az utána következő gyóntatás elmarad! Vasárnap, Szent Mihály napján, mindhárom szentmisén teljes búcsúban részesülhetünk. Ez azt jelenti, hogy a megfelelő feltételek mellett (szentgyónás, szentáldozás, és a Miatyánk, Hiszekegy, Dicsőség elimádkozása a pápa szándékára) az Egyház könyörgésére Krisztus és a szentek érdemeire való tekintettel az Úristen elengedi a meggyónt bűneink után járó ideiglenes büntetést, mely bűneink következményeként még várna ránk a tisztítótűzben. Éljünk minél többen ezzel a kegyelmi lehetőséggel, melyet fölajánlhatunk önmagunkért vagy valamelyik elhunyt testvérünkért! A 10 órás szentmisét a Mária Rádió közvetíti templomunkból, mely előtt 9 órától egy 50 perces, közösségünkről szóló műsort ad egy, a plébániánk néhány tagjával készített előzetes interjú alapján. Este 6 órakor tartjuk az ünnepélyes szentmisét, melyen Kelemen Imre atya mond homíliát. A szentmise végén az Énekes Iskola tart felemelő koncertet templomunkban, ahol többek között Monteverdi és Pergolesi művei csendülnek fel. Ezekre a közösségépítő és kegyelmi alkalmakra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
  6. Szeretnénk a közösségek közösségeként megélni plébániai összetartozásunkat. Ezért havonta egy szentmisét, nevezetesen az első csütörtöki esti 6-os szentmisét kiválasztottuk arra, hogy a közösségek együtt imádkozva részt vehessenek rajta, és az éppen sorra kerülő közösségek szolgálnának (ministrálnának, olvasnának) ezen a misén. Az első ilyen alkalmat most kivételesen okt. 2-án, első szerdán este 6 órakor tartjuk majd. Az Apaklub tagjai vállalták a szolgálatot. Kérem a közösségek vezetőit, hogy lelkesen hívják meg tagjaikat erre az alkalomra!