Karizmatikus Imaközösség

Közösségünk 2006-ban indult itt Albertfalván, a Szentlélek indítására. Előzőleg évek óta jártunk különböző karizmatikus közösségekbe, illetve azok programjaira.
A Katolikus Karizmatikus Megújulásához tartozunk. A Szentlélek a karizmákat tetszése szerint osztja kinek-kinek. Bár egyének kapják, a keresztény közösség kapja az egyéneken keresztül, hogy azzal szolgálja és segítse az egész Egyházat.

"Hozzátok kiáltok: Nyissátok meg szíveteket a Szentlélek ajándékainak készséges befogadására! Hálával és engedelmes szívvel fogadjátok be a Szentlélek által szüntelenül felkínált karizmákat." (II. János Pál pápa- Róma, 1998. Pünkösd)

Minden hónap 2. csütörtökén este 8-órakor tartjuk imaestünket az alsó hittanteremben.

A programjaink mindenki számára nyitottak! Akik sosem voltak még ilyen összejövetelen, azokat várja főleg a Szentlélek!

A program énekes dicsőítéssel kezdődik, majd bevezető ima, rövid tanítás, beszélgetés egyházi aktualitásokról, ünnepekről, beszámolók hitéletről stb. Az összejövetel másik részében imaszolgálatot / közbenjáró imát / végzünk azokért és azoknak akik ezt kérik. Mindenki szeretettel várunk!