Március 24-én, a nagyböjti lelkigyakorlat utolsó napján Szerencsés Zsolt atya többször idézte Lukács evangéliumának azt a részét, amelyben Zakeusról, a vámosok megvetett és bűnösnek tartott vezetőjéről esik szó, aki Jézus elé állva megindultan jelentette ki, hogy vagyonának a felét a szegényeknek adja, és akiket megcsalt, azoknak négyannyit ad helyette. (Lk 19, 8). Az akkori és a mai közgondolkodás szerint a Római Birodalom vámosa tisztességtelen ember kellett, hogy legyen, aki gazdagságát csak mások megkárosításával szerezhette, akinek a „vérében volt”, hogy csaljon. Ha azonban nagyító alá helyezzük a Szentírás által idézett Zakeus nyilatkozatot, a kép nem ilyen egyszerű. Feltehető, hogy Zakeus előre megfontoltan és szavahihetően nyilatkozott. Akkor pedig általános iskolai matematika feladat segítségével kiszámolható, hogy ha vagyonának egyik felét a szegényeknek adta, akkor vagyonának a másik fele elegendő kellett hogy legyen az általa megcsaltak négyszeres kárpótlására, azaz vagyonának legföljebb egy nyolcada (12,5 %-a) származhatott csalásból, a többit „becsületes úton” kellett, hogy megszerezze. De mivel nem valószínű, hogy teljes vagyonát utolsó szálig elosztotta, hiszen családjának élnie kellett valamiből később is, feltehető, hogy körülbelül 10 %-ot megtartott magának. Ebben az esetben viszont a megcsaltak négyszeres kárpótlására vagyonának csak 40 %-a állhatott rendelkezésre, következésképpen a csalással szerzett vagyoni hányad „mindössze” 10 %-ot tehetett ki. - Mai szemmel Zakeus valóságos dzsentlemennek számít, hiszen azok a kereskedők és iparosok, akik napjainkban „csak” 10 % erejéig nyomják meg a ceruzájukat, a társadalom tisztességes polgárai közé tartoznak, senki sem vitatja el tőlük „becsülettel” szerzett javaikat. A bűn társadalmi tűréshatára ma sokkal magasabb százalékos szinten húzódik, mint régen. Korunk társadalmának nagystílű vámszedői a tisztességtelen vagyonszerzésben nem olyan szerények, mint Zakeus volt. Adócsalásból, közjavak büntetlen kisajátításából, kábítószer kereskedelemből, fekete pénzek tisztára mosásából, a törvények joghézagainak lelkiismeretlen kihasználásából hatalmas vagyonok nőnek ki a földből nap mint nap, amelyek sokszor 100 % erejéig bűnös eredetűek. Vajon milyen ítéletet vonnak magukra ezek a vámosok, ha a Szentírás Zakeust bűnösként állítja elénk?

2001 húsvét

Kesselyák Péter