Körülbelül 15 éve annak, hogy a Hittudományi Akadémia tanára, Rózsa Huba professzor úr előadás-sorozatot tartott az albertfalvi közösség számára az Ószövetség tudományos kutatásának eredményeiről. A megváltás témáját körüljárva felvetette a gondolatot, vajon szükséges volt-e Jézusnak feláldoznia magát értünk? Hiszen Istennek csak egy szavába vagy gondolatába került volna, hogy eltörölje az eredeti bűn következményeit valamennyi személyes bűnünkkel együtt és megnyissa előttünk a Mennyország bezárt kapuját.

Emlékszem, valami mélyről feltörő tiltakozás lett úrrá rajtam. Igaz, hogy Isten mindent megtehet, de ez ellenkeznék az Ő végtelen igazságosságával, az általa felállított örök erkölcsi renddel, és akkor csorba esnék az Ő tökéletességén. Márpedig ez ellentmondás, hiszen Isten maga a végtelen tökéletesség, a fénynek árnyéka nem lehet. A Sátán zseniális kelepcét állított az Istennek a bűnbeeséskor, tudván, hogy a Mennyország bezárt kapuját csak az erkölcsi rend feladásával nyithatná meg számunkra elégtétel nélkül, hiszen az emberi nem a saját erejéből képtelen az elégtételre. A Sátán mindenre számíthatott, csak arra nem, hogy Isten az örök erkölcsi rendet megőrizve saját magára ölti az emberi természetet és szeretetből felvállalja az elégtételt helyettünk, hogy ezzel győzze le az Alvilág hatalmát a halál fölött. Felszólalásra jelenkeztem és elmondtam aggályomat: Isten nem tehette meg, hogy egy szavával feloldja a bűnbeesés következményeit.

Miért? – csattant fel Rózsa Huba professzor úr. Ugyan kinek tartozik Isten felelősséggel az Ő tetteiért?

- Önmagának – tört fel belőlem a válasz a váratlanul jött kérdésre. Magam is csodálkoztam a belülről jött hirtelen válaszon. Aztán eszembe jutott a Szentírás szava: „abban az órában a Szentlélek majd tudtotokra adja, hogy mit mondjatok…”. Hogy aggályomra mit mondott még a professzor úr, arra már nem emlékszem, az előadás folyt tovább. Az óra végén azonban odajött hozzám és elgondolkozva négyszemközt ennyit mondott: „Megtarthatja magának a nézetét”.- Igen, úgy vélem, végül is rá kell döbbennünk, hogy minden bizonnyal Jézus keresztáldozata volt az egyetlen lehetséges kiút a mi megváltásunkra abból a kelepcéből, amelyet a Sátán állított az Istennek.

2001 búcsú

Kesselyák Péter