Itt a földön kevesen engedhetik meg maguknak, hogy testőrök vigyázzanak rájuk, akik megóvják őket mindenfajta rablótámadástól, vagy gyilkossági kísérlettől. Ám a testőrök is csak a test, a vagyon, a földi dolgok védelmére képesek, ahogy ezt a "testőr" szó nagyon jól kifejezi. A lélek ellenségeitől nem védhetnek meg senkit sem.

Isten különleges szeretetének a megnyilatkozása, hogy mindenegyes ember mellé személyes őrző angyalt rendelt - legyen bár gazdag, vagy koldusszegény az illető. Őrző angyalaink életünk minden lépését vigyázzák és elhárítják a ránk leskelődő testi-lelki veszélyeket, ha Isten tervei azt így kívánják. Az Egyház október 2-án ünnepli a szent őrző angyalokat. Az év minden napján, de különösen most, illendő megemlékeznünk róluk. Kik is ők tulajdonképpen?

Bizonyára mindannyiunk számára ismerős Pinokkió kedves meséje. A jó tündér életre kelti a Dzsepetto mester által megfaragott lélektelen fabábút és oda rendeli mellé a bölcs Tücsök Tódort, hogy legyen a fabábú lelkiismerete. Mivel Pinokkiónak nincs lelke, lelkiismerete sem lehet. Márpedig erre elengedhetetlenül szüksége van ahhoz, hogy valódi ember legyen belőle. Tódor segít kimenteni őt Stromboli mester kalitkájából és az utolsó pillanatban ő menti ki a Furi-muri szigetéről, hogy végérvényesen, örökre szamárrá ne változzék. Tódor segítsége nélkül a tehetetlen Pinokkió elveszett volna Stromboli mester, vagy a szamárélet örök rabságában. Segítségével viszont elnyerte azt az örökséget, amit a jó tündér szánt neki: valódi emberré vált.

Nekünk embereknek van lelkünk és van lelkiismeretünk. Nincs szükségünk Tücsök Tódorra itt a földön. A természetfeletti világ dolgaiban azonban éppúgy járatlanok vagyunk, mint ahogy Pinokkió járatlan volt az emberi világ dolgaiban. Ezért szükségünk van olyan valakire, aki jártas a mi mennyei örökségünk dolgaiban, aki természetfeletti szemmel látja helyettünk életünknek azokat a kritikus pontjait, ahol mennyei segítségre szorulunk és akkor intézkedik. Megszólaltatja lelkiismeretünket, emlékezetünkbe idézi azt, amiről nem szabad megfeledkeznünk, segít helyesen dönteni, jó tettekre sarkall. Ezen kívül vigyáz reánk, testi és lelki vonatkozásban egyaránt. Távol tartja tőlünk a Gonoszlélek korlátlan garázdálkodását, és csak olyan mértékben engedi érvényesülni rajtunk, ami Isten próbatevő szándékának megfelel.

Tartsunk személyes kapcsolatot őrző angyalunkkal, kérjük segítségét és közbenjárását Istennél, legyünk hálásak neki azért a meg nem szűnő szolgálatért, amellyel életünk minden percét óvja.

Sokakban felvetődhet persze a kérdés: Isten mindent tud, gondoskodása mindenkire és mindenre kiterjed, miért van hát szükség külön őrző angyalra? Mert Isten közvetítők révén részesít bennünket szeretetében: itt a földön első sorban a szülők, a mennyben az őrzőangyal útján. Ahogy a 220 ezer voltos távvezetékről jövő villamos energiát nem lehet bevezetni közvetlenül a lakásba, hanem le kell transzformálni először 11 ezer voltra, majd 220 voltra, úgy Isten felénk áramló gondviselő szeretetét is közvetítők juttatják el hozzánk és ebben a láncban az őrző angyal látja el a mennyei transzformátor szerepét.

1997 búcsú

Kesselyák Péter